TKM

Flera tusen år gammal läkekonst

shutterstock_berg_small.jpgTKM – Traditionell Kinesisk Medicin är en flera tusen år gammal läkekonst som utövats och utvecklats i Kina under generationer och som ännu idag praktiseras på kinesiska sjukhus, sida vid sida med den västerländska sjukvården.
I Sverige är läkekonsten ännu inte vedertagen av Socialstyrelsen och man kan därför endast få behandling hos en privatpraktiserande terapeut. Dock blir det allt mer vanligt att legitimerad sjukvårdspersonal hänvisar patienter att själva söka hjälp hos privata akupunktörer.
Detta gäller främst vid  kroniska sjukdomstillstånd och stressrelaterade besvär där den vanliga västerländska sjukvården inte har så mycket att erbjuda.

Helhetsperspektiv

Traditionell Kinesisk Medicin är en holistisk medicin vilket innebär att man ser till hela människan i sitt sammanhang och utgår ifrån att kropp, psyke och själ är starkt integrerade med varandra och påverkar varandra.
Teorierna bygger också på konceptet Qi, ofta översatt som livsenergi. Denna livsenergi finns överallt omkring oss och i kroppen flödar Qi i så kallade meridianer som kan liknas vid floder eller vattendrag. Dessa meridianer är förbundna med olika organ i kroppen och påverkar olika vävnader, kroppsvätskor, sinnen och känslor.
När Qi flödar fritt och finns i tillräcklig mängd mår vi bra men om något stör det harmoniska flödet kan smärta eller sjukdom uppstå.
Det som kan störa flödet av Qi och ge upphov till obalanser i kroppen är tex. överdrivna känslor såsom oro, grubbel, frustration och sorg samt för lite sömn, för mycket eller för lite träning, dåliga matvanor, fysiska trauman eller ärftliga faktorer.

Upprätthålla eller återskapa balans

En av grundpelarna i Traditionell Kinesisk Medicin är att bevara hälsa och stödja kroppens naturliga balans, homeostasen.  I det forna Kina fick läkarna betalt så länge de lyckades hålla människor friska, blev någon sjuk fick de vara utan lön eller blev av med sitt arbete. Idag ser det annorlunda ut och istället för friskvård, som man arbetade med då, är läkekonsten mer inriktad på sjukdomsbehandling.

En TKM-terapeuts uppgift är att hjälpa kroppen återskapa balans genom att med tunna nålar stimulera olika akupunkturpunkter utmed meridianerna och på så vis påverka energiflödet. Detta sker genom att terapeuten först ställer en TKM-diagnos utifrån samtal med patienten samt genom puls- och tungdiagnostik.
Andra behandlingsformer som används utöver akupunktur är moxa, massage, koppning samt örtmedicin. Många gånger kompletteras behandling med egenvårdsövningar och/eller kostråd samt råd om livsstilsförändringar. Detta sker alltid i samråd med patienten.

 

För Dig som är nyfiken och vill veta mer om traditionell kinesisk medicin kan jag varmt rekommendera den populära boken Känslomässiga ärr - Läkning genom Österländsk Visdom skriven av kollegan Eva-Marie Janelo. Det är en bok som på ett enkelt sätt förklarar grunderna i den uråldriga läkekonsten samtidigt som den berör tack vare Eva-Maries egna personliga berättelse. Den har fått mycket goda recensioner och många människor har berättat att de blivit så tagna av boken att de sträckläst den.

känslomässiga_ärr.jpg